Tegeltak

Ny- och omläggning av tegeltak är ett av våra stora områden.

Falsat tegel, enkupigt, tvåkupigt, lertegel, betongtegel, skiffer… Inga problem, vi har lagt allt.

Branta tak, flacka tak, stora fastigheter eller sommarstugor. Vi gör jobbet!

Snabbt och väl utfört till rätt pris!

Taktegel är ett rent naturmaterial gjort av bränd lera och som bara blir vackrare med åren.
För många är tegeltak det enda valet.
Det ger ett klassiskt utseende och efter några år, när vädret har börjat patinera pannorna, är det riktiga teglet kanske det snyggaste tak du kan ha.
Tegel har länge varit ett populärt val när det kommer till tak och har idag en självklar plats i stads- och landskapsbilden.

Till skillnad från många andra material varken bleknar, rostar eller tappar det färg, samtidigt som det är hållbart och bara blir vackrare med åren. Ett falsat taktegel är lätt att lägga och  ligger säkert.
Det ofalsade takteglet, till exempel Vittinge, ger å andra sidan taket ett mer klassiskt och levande intryck. Lertegel har dessutom lång livslängd.
Ett tidstypiskt tegeltak höjer även husets kulturhistoriska och estetiska värde.
Ett ofalsat en- eller 2 kupigt tegel är desto svårare att lägga och det stormfästs för att kunna ligga säkert på taket.
På bilden högst upp på sidan är en nyläggning med 2-kupigt ofalsat tegel på en gammal personalvilla i Hässelby.

Med äldre tegeltak kommer dock oftast påväxter
Om man vill avlägsna påväxter är det lämpligt att passa på när teglet tagits ned.
Tvättning av tegel på tak innebär alltid en risk för vattenskador.
Använd miljövänliga tvättmedel av samma typ som används till rengöring av träfasader.
De flesta påväxter lossnar även lätt med högtryckstvätt.
Man ska dock vara medveten om att påväxten snabbt kommer tillbaka igen om de yttre förutsättningarna inte ändrats.
Om du skall regöra ett tegeltak ordentligt så behöver du ”ånga” rent taket med åtminstonde 130 graders värme för att nå ned i porerna i pannan där påväxten slår rot.

Idag finns det endast ett fåtal tegelbruk kvar i Sverige men andra länder har fortfarande många val.
På bilderna nedan har vi lagt ett tak på Vanadisplan i Stockholm med Koramic lertegel från Wienerberger. Världens största lertegeltillverkare med säte i Österrike.
Mycket bra panna att lägga och estetiskt vacker.

 

Betongpannor har idag blivit ett mycket vanligt alternativ till tegel och det är lätt att förstå varför: de liknar tegelpannor men är betydligt billigare och har även en del andra fördelar, som hållbarheten. Om man måste gå på ett tegeltak så kan man räkna med att spräcka en och annan tegelpanna. Så är inte fallet med betongpannor som på det viset är betydligt robustare. Men självklart finns det också nackdelar med betongpannor som gör att tegel fortfarande är förstahandsvalet för många; i alla fall bland de som inte har någonting emot att betala lite mer för sitt tak.

Även om betongpannor har en rätt så bra livslängd i dag så kan den inte mäta sig med tegelpannornas. Livslängden för betongpannor varierar också mycket beroende på hur de tillverkats, vilken sorts påfrestningar de utsätts från med mera, men brukar sägas ligga mellan 30 och 60 år. Tegelpannor å sin sida håller betydligt längre: tegelpannor som är över hundra år gamla är inte helt ovanligt. Ibland sägs det att tegelpannors livslängd är obegränsad, vilket är en överdrift men det ligger lite i det.

En nackdel som både betong och tegel har är att de både kräver en lutning om minst 14°. Det gör att man blir mer begränsad än om man väljer ett tak av shingel, plåt eller papp, som klarar lägre lutningar än så. Betongpannor ställer också vissa krav på undertaket för att kunna läggas på en så pass låg lutning som 14°.

Verkstad

Tre Takläggare
Lilla Hagvägen 7
194 40 UPPLANDS VÄSBY

Öppettider

Mån - fre: 07:00 - 16:00

Telefon

Växel: 010-585 31 30
Huvudkontor: 08-590 33 100

Följ oss