fbpx

Vintertid samlas det ofta snö och is på taken.
Du vet väl om att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att denna snö och is inte faller ned och riskerar att skada människor och egendom.

Vi har lång erfarenhet av snöskottning från tak.
Teckna ett drift- eller avropsavtal med oss, så vet ni vart ni skall vända er innan det är för sent!

Vi arbetar professionellt och effektivt.
Vi utformar våra avtal enligt de riktlinjer som vårt förbund (PLR) och ert förbund (Fastighetsägarna i Stockholm AB) rekommenderar.

Kontakta Tre Takläggare på 010-585 31 30 om du vill diskutera snöskottning på Er fastighet.

Vi är alla certifierade med “Skotta Säkert” intyg.

Vi har även jour utryckning dygnet för akuta takskottningar !  
Vårt journummer är : 0738- 54 93 52