Taksäkerhet

En gedigen säkerhet på era tak är både lönsamt och tillförlitligt oavsett om det är sotaren, takskottaren eller ni som fastighetsägare som bara vill gå upp på taket och göra en generell översikt av er egendom.

Vi använder CW Lundberg och Weland Stål som leverantörer av taksäkerhet.

Glöm inte bort att inför var vintersäsong göra en genomgång av era tak och se till eventuella brister i taksäkerheten.

Kontakta oss gärna för en genomgång av era tak : info@tretakaggare.se

Att ha taket som arbetsplats kan många gånger uppfattas som mycket riskabelt, i synnerhet av de som själva inte har vana från sådant arbete. Men så behöver det inte vara. I själva verket skall och kan taket naturligtvis vara en lika säker arbetsplats som någon annan. Det gäller bara att ha rätt förutsättningar.

Taksäkerheten är en del av fastigheten som tyvärr alltför ofta förbises både i fastighetsförvaltningen och underhållsplaneringen. Om taksäkerheten inte är i gott skick när den väl behövs kan detta vålla stora bekymmer. Fastighetsägarens ansvar är nämligen långtgående när det gäller säkerheten både för dem som vistas på taket och dem som befinner sig under det.

Bristfällig taksäkerhet kan också medföra problem om en entreprenör behöver beträda taket, i samband med exempelvis röjning av is och snö, sotning eller om någon underhållsåtgärd behöver genomföras. Att fastighetens taksäkerhetsutrustning är i godkänt skick är en förutsättning för att entreprenörer ska åta sig uppdrag på tak.

Inför varje vinter bör alla fastighetsägare som inte redan har säkerställt att taksäkerheten är i gott skick göra det snarast.
Detta är även ofta ett krav från oss som entreprenör när vi ombesörjer takskottning hos er som fastighetsägare.

Taksäkerheten styrs av flera lagar och förordningar:
Planoch Bygglagen, PBL (SFS 2010:900) och Planoch byggförordningen, PBF (SFS 2011:338).
Lagen om skydd mot olyckor, LSO, (SFS 2003:778).
Arbetsmiljölagen, AML (SFS 1977:1160).


Verkstad

Tre Takläggare
Lilla Hagvägen 7
194 40 UPPLANDS VÄSBY

Öppettider

Mån - fre: 07:00 - 16:00

Telefon

Växel: 010-585 31 30
Huvudkontor: 08-590 33 100

Följ oss