fbpx

Tre Takläggare hanterar allt som har med tak att göra såsom tegel, papp, shingel, duk och plåttak samt hela takkonstruktioner.

Vi är även specialister på mer komplicerade detaljer i plåt för ert tak under sommarperioden och hjälper Er med avvattnings system.

På vintern håller vi era tak rena från is och snö och åtar oss inomhusjobb i väntan på ytterligare en härlig sommar.
Kontakta oss gärna om Ni vill diskutera ett takskottnings avtal.
Vi kan erbjuda Er driftavtal där vi står för bevakningen av fastigheten och åtar oss att själva bedöma när det bör skottas eller ett s.k. avropsavtal där Ni som beställaren ringer oss (gör ett avrop) när Ni anser att det behöver skottas.

 

Tre Takläggare är ett bibolag till Tre Snickare

Med stor flexibilitet och kompetens löser vi våra kunders högt ställda krav.
Kunden är alltid i centrum och prioriterad.

Vi är ett glatt gäng med olika erfarenheter.
Vi åtar oss självklart även större projekt där fler yrkesgrupper ingår och vi är då oftast huvudentreprenören.

Vi utför konstruktioner, ombyggnationer, tillbyggnationer, renoveringar och uppförande av nybyggnation av fastigheter.
Vi tillhandahåller även BAS-P/BAS-U.

Vi arbetar för att vara Ert främsta val av entreprenör och anser att den bästa reklam vi kan få är en nöjd kund.

Under alla våra projekt har Ni som beställare (kund) en tät kontakt med vår arbetsledare för att få ständigt uppdaterad information om arbetets fortlöpande gång.
Vid arbetets slut lämnas alltid en egenkontroll till Er och vi lämnar garanti på alla utförda arbeten.

Vi har ett stort kontaktnät som består av andra entreprenörer i Stockholm och angränsande län, stora som små samt besiktningsmän, konsulter, konstruktörer, arkitekter, yrkesskolor, materialleverantörer, coacher med mera.

Vi har även samarbete med ett antal husfabriker där vi kan framställa husmoduler av alla de storlekar och utseende.
Våra priser för nyckelfärdiga bostäder i modullösning är bland de prisvärdaste på marknaden och varje element är kvalitetssäkrat till skillnad mot de andra aktörerna på marknaden idag.

Varmt välkomna till oss på Tre Takläggare och Tre Snickare.