Om oss

Vår åsikt är att man som hantverkare måste vara flexibel och kompetent för att kunna lösa kunders önskemål. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med specialuppdrag, och ställer höga krav på kvalitet och finish.

Vi hanterar allt som har med tak att göra såsom tegel, papp, shingel, duk och plåttak samt hela takkonstruktioner.

Vi är även specialister på mer komplicerade detaljer i plåt för ert tak under sommarperioden och hjälper Er med avvattnings system.

På vintern håller vi era tak rena från is och snö och åtar oss inomhusjobb i väntan på ytterligare en härlig sommar.
Kontakta oss gärna om Ni vill diskutera ett takskottningsavtal.

Vi kan erbjuda Er driftavtal där vi står för bevakningen av fastigheten och åtar oss att själva bedöma när det bör skottas eller ett s.k. avropsavtal där Ni som beställaren ringer oss (gör ett avrop) när Ni anser att det behöver skottas.

Före projektet

Det lättaste sättet att påbörja en förfrågan är att begära en offert av oss. Ju mer du kan berätta om projektet, desto bättre. Har du ritningar, skisser eller liknande får du mer än gärna bifoga detta också.

I vissa fall kan vi klara av att lämna en offert utan att besöka dig på plats och i vissa fall behövs ett besök för att kanske mäta eller kolla något.

 

Under projektet

När projektet fortfarande är pågående har ni löpande och tät kontakt med vår arbetsledare, som ser till att ni vet vad som händer och sker.

 

 

Efter projektet

Vid arbetets slut lämnas alltid en egenkontroll till er och vi lämnar garanti på alla utförda arbeten.

Vid tätskikts arbeten så erhåller ni utfästelsegarantier från vår material leverantör Takcentrum.

 

 

Verkstad

Tre Takläggare
Lilla Hagvägen 7
194 40 UPPLANDS VÄSBY

Öppettider

Mån - fre: 07:00 - 16:00

Telefon

Växel: 010-585 31 30
Huvudkontor: 08-590 33 100

Följ oss