Röktest

Röktest ger löpande täthetskontroll vid läggningen.
Ofarlig rök blåses in under tätskiktet och eventuellt läckage avslöjas direkt och kan åtgärdas.

Röktest

Ett röktest kan vara ett smidigt alternativ till tak där man misstänker läckage.

Ofta så är det mycket stora industritak som har duk som tätskikt och då det omöjligt att hitta eventuella hål.
Då är det enkelt att kontakta oss för ett röktest där vi kontrollerar takets eller takens täthet.

Det är även rekommenderat att utföra ett röktest efter varje takskottnings säsong.
Om inte skyfflarna repar upp duktaken så blir det ofta jack och revor i taken av övrig utrustning som takskottarna har med sig.

Ett litet hål i duktaket kan på lång sikt bli väldigt kostsamt med långvarigt läckage.

Genom att dimma leds in under tätskiktet på tankanläggningar eller sanitära husinstallationer kan man snabbt och enkelt spåra otätheter eller felanslutningar.

Isolerade plana tak eller terrasskonstruktioner kan med hjälp av rökgasmetoden effektivt och billigt undersökas avseende läckage eftersom den mycket täta vita dimman blir extra tydlig när den träder ut på otäta ställen, även på stora ytor, och syns på långt håll.

Även för mellanmätningar under byggfasen av komplexa konstruktioner av plana tak är rökgasdetektering perfekt.

Ytor som är svåråtkomliga eller inte alls kan nås i efterhand kan som säkerhetsåtgärd kontrolleras avseende täthet, för att redan i förväg förhindra byggskador till följd av otätheter.

 

Verkstad

Tre Takläggare
Lilla Hagvägen 7
194 40 UPPLANDS VÄSBY

Öppettider

Mån - fre: 07:00 - 16:00

Telefon

Växel: 010-585 31 30
Huvudkontor: 08-590 33 100

Följ oss