fbpx
Fördelarna med sedumtak (gröna tak) är många.
 • De ger renare luft
 • De är vackra
 • Det är hållbara tak
 • De är miljövänliga
 • De löser många gånger dagvattenproblematiken
 • De ökar den biologiska mångfalden
 • Det höjer livslängden på taket och därmed fastigheten genom att skydda takytan
 • De har ljuddämpande effekt i storstäderna
 • De ger förbättrad avrinning av regnvatten från taken
 • De fångar upp skadliga partiklar i luften
 • De minskar klimatpåverkan
 • De förbättrar stadsklimatet
 • De fungerar energisparande för fastigheten
 • De väger inte mer än 50 kg per kvadrat meter, vilket ett normalt taks bärighet klarar utan problem

Vår leverantör av sedum är självklart Urban Green och som anti root tätskikt använder vi oftast Resitrix eller Helastoplan vilket Takcentrum levererar.

Nedan ett litet exempel på ett grönt tak med koppargarnering, lagt 2018-06-01, med sedumet från Urban Green och med Helastoplan tätskikt från Takcentrum som grund.
Den snygga koppargarneringen är tillverkad och monterad av Renrots Plåtslageri.

Den sista bilden är taket 1 år efter nyläggningen.

  

 

 

Sedumtak