Sedumtak

Funderar ni på ett ”grönt” tak till er fastighet?
Då är Sedumtak ett bra alternativ.

Mindre koldioxidutsläpp och buller, sänkt översvämningsrisk och lägre behov av kylning och uppvärmning är några av fördelarna med Sedumtak.

Fördelarna med sedumtak (gröna tak) är många.

 • De ger renare luft
 • De är vackra
 • Det är hållbara tak
 • De är miljövänliga
 • De löser många gånger dagvattenproblematiken
 • De ökar den biologiska mångfalden
 • Det höjer livslängden på taket och därmed fastigheten genom att skydda takytan
 • De har ljuddämpande effekt i storstäderna
 • De ger förbättrad avrinning av regnvatten från taken
 • De fångar upp skadliga partiklar i luften
 • De minskar klimatpåverkan
 • De förbättrar stadsklimatet
 • De fungerar energisparande för fastigheten
 • De väger inte mer än 50 kg per kvadrat meter, vilket ett normalt taks bärighet klarar utan problem

Vår leverantör av sedum är självklart Urban Green och som anti root tätskikt använder vi oftast Resitrix eller Helastoplan P5 vilket Takcentrum levererar.

Nedan ett litet exempel på ett grönt tak med koppargarnering, lagt 2018-06-01 (bilden till vänster) , med sedumet från Urban Green och med Helastoplan tätskikt från Takcentrum som grund. Bilden till höger är samma tak efter 1 år.
Den snygga koppargarneringen är tillverkad och monterad av Renrots Plåtslageri.

Verkstad

Tre Takläggare
Lilla Hagvägen 7
194 40 UPPLANDS VÄSBY

Öppettider

Mån - fre: 07:00 - 16:00

Telefon

Växel: 010-585 31 30
Huvudkontor: 08-590 33 100

Följ oss